O TYM POWINIEN PAMIĘTAĆ KAŻDY RODZIC

  Mamą nie jestem wystarczająco zbyt długo, bo tylko 4 lata, by zostać ekspertem w wielu kwestiach. Jednak jestem też dzieckiem, które było wychowywane przez mamę i tatę i doskonale pamiętam, co najbardziej mnie dotykało w okresie dzieciństwa i czego sama chcę uniknąć dbając o moje dziecko. My dorośli czasem zapominamy lub dla nas niektóre […]